utopias
utopias

acrylic on canvas on panel
30 x 21 in.
2018

crinkle cut man 2
crinkle cut man 2

acrylic on canvas on panel
23 x 18 in.
2016

untitled
untitled

acrylic on canvas on panel
30 x 21 inches
2018

untitled
untitled

acrylic on canvas on panel
24 x 18 in.
2016

It was so good to be with you
It was so good to be with you

acrylic on linen on panel
26 x 18 in.
2016

crowd painting
crowd painting

acrylic on canvas on panel
23 x 18 in.
2016

many thanks
many thanks

acrylic on canvas on panel
26 x 18 in.
2016

alex and harris get married
alex and harris get married

acrylic on canvas on panel
16 x 11.75 in.
2016

back of crinkle cut man's head
back of crinkle cut man's head

acrylic on canvas on panel
23 x 18 in.
2016

crinkle cut man 1
crinkle cut man 1

acrylic on canvas on panel
23 x 18 in.
2016

untitled
untitled

acrylic on canvas on panel
30 x 24 in.
2017

utopias
crinkle cut man 2
untitled
untitled
It was so good to be with you
crowd painting
many thanks
alex and harris get married
back of crinkle cut man's head
crinkle cut man 1
untitled
utopias

acrylic on canvas on panel
30 x 21 in.
2018

crinkle cut man 2

acrylic on canvas on panel
23 x 18 in.
2016

untitled

acrylic on canvas on panel
30 x 21 inches
2018

untitled

acrylic on canvas on panel
24 x 18 in.
2016

It was so good to be with you

acrylic on linen on panel
26 x 18 in.
2016

crowd painting

acrylic on canvas on panel
23 x 18 in.
2016

many thanks

acrylic on canvas on panel
26 x 18 in.
2016

alex and harris get married

acrylic on canvas on panel
16 x 11.75 in.
2016

back of crinkle cut man's head

acrylic on canvas on panel
23 x 18 in.
2016

crinkle cut man 1

acrylic on canvas on panel
23 x 18 in.
2016

untitled

acrylic on canvas on panel
30 x 24 in.
2017

show thumbnails